Masalah: Syak pada hadas

Abu Daud - Syak pada hadas 1/2

Abu Daud - Syak pada hadas 2/2

Info Audio Video: 
Sunan Abi Daud, Bab: Bila seseorang syak tentang hadasnya. Syarah oleh Maulana mohd Asri Yusof