Masalah masjid tak mesra kanak-kanak dan masjid berkunci