Pesanan Sempena PRU13: Ulama Tidak Tergugat Dengan Persekitaran.. Mereka Terus Laksana Tugas

Pesanan PRU-13: Ulama Tidak Tergugat Dengan Persekitaran.. Mereka Terus Laksana Tugas

Info Audio Video: 
Apa pun yang berlaku di sekeliling, ulama tidak terkesan. Mereka akan terus dengan kerja dan memainkan peranan mereka | Cara Ibnu Umar dan rakan-rakannya dari kalangan sahabat ketika menghadapi zaman fitnah.
Boleh berpolitik tetapi jangan melampau. | Selain dari politik, masih ada lagi tugas-tugas lain yang perlu dilakukan untuk membangungkan ummah | Contoh beberapa sahabat yang berkecuali dan terus dengan kerja-kerja Islam sekalipun sekitarnya bergolak
| Di India dari zaman Syah Waliyullah kerajaan Islam Monggol hampir jatuh, tetapi para ulamanya terus dengan tugasnya. | Contoh: Kitab syarah hadis seperti Aunul Ma'bud, Bazul Majhud dan Tuhfatul Ahwazi dihasilkan ketika umat Islam dijajah