Benteras Aliran Sesat: Mujur Ada Majlis Agama.. Jabatan Agama Islam