SJ-03-0142 : hukum memegang anjing dalam kering

2 posts / 0 new
Last post
Mohd muzhafar's picture
Offline
Joined: 26/02/2013 - 8:49pm
SJ-03-0142 : hukum memegang anjing dalam kering

assalam...terpanggil saya utk bertnya sedikit kemshalatan dan kemuskilan terhadap hukum memegang anjing ini..apakah kita wajib @ perlu menyamak apabila memegang anjing wlupun tgn dalam keadaan kering dan anjing itu juga dlm keadaan kering..saya sudah try search tajuk ini tp tidak jumpa..harap tuan dpt merungkai sedkit msalah ini kerana saya trdengar bbeza pndapat dpt kmuskilan ini..sstengah mgatakan wajib myamak dan stengah mgtakan tidak perlu..sekian..jazakallah

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-03-0142 : hukum memegang anjing dalam kering

Wa’alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, InSyaaAllah.

Tidak ada khilaf (perbezaan pendapat) mengenai memegang anjing (bulu atau kulitnya) semasa kedua-dua anjing dan si-pemegang itu dalam keadaan kering. Sepakat ulama’ mengatakan bahawa bersentuhan dengan anjing ketika itu tidak memerlukan tangan yang memegang itu di samak.

Yang menjadi perselisihan adalah, apabila salah satunya basah; iaitu samada si-pemegang atau anjing yang basah, menurut pandangan Mazhab Syafie, seseorang itu hendaklah menyamak untuk menghilangkan kenajisan tersebut; dimana basuhan pertama dengan tanah dan diikuti dengan 6 basuhan air mutlak.

Dari Abu Hurairah ra. bahawa Nabi :saw bersabda :

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب
“Jika anjing menjilat bijana salah seorang dari kamu, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali, dan salah satu basuhan dengan tanah” [Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim].

Berdasarkan hadith ini juga ulama Syafie menjelaskan bahawa sedangkan mulut anjing ini merupakan semulia tempat bagi anjing pun apabila terkena mulutnya disuruh samak, inikan bahagian anjing yang lain, sudah sewajibnya jika tersentuh hendaklah disamak.

Secara ringkasnya, ulama Hanafi melihat bahawa anjing itu bukanlah najis ‘ain (yang Nampak) berbeza dengan babi. Bagi mereka, mulut, air liur dan tahi babi sahaja yang dianggap najis.

Bagi Mazhab Maliki, kesemua binatang itu asalnya suci. Kenajisan anjing hanyalah kepada air liur sahaja. Jika terkena air liur anjing, maka hendaklah dibasuh tempat yang terkena sahaja.

Menurut Mazhab Syafie dan Hanbali, anjing dan sejenis dengannya adalah najis ‘ain, termasuk sisa dan peluhnya. Maka bagi menghilangkan kenajisannya hendaklah di basuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, kerana telah tsabit hukum tersebut dari hadith diatas mengenai hukuman kenajisan mulut anjing. WA.

Sekian.
Rujukan :-

1. Dr Wahbah al-Zuhaily. Al-Fiqh al-Islami wa adilatuh – 1. Cet ke 3. Beirut : Dar al-Fikir, 1989. ms 153-154.

2. Dr Yusuf al-Qaradhawi. Fiqh al-Thahaarah. Cet ke 3. Kaherah : Maktabah Wahbah, 2006. ms 19.

خيرالأمين