Bab Empat: Benda Pertama yang Dijadikan Menurut Ahli Sunnah Wa al-Jamaah