SJ-04-0099: Amalan Selepas Sembuh Dari Gila

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0099: Amalan Selepas Sembuh Dari Gila

:salam

Adakah dalil al-Quran atau hadis sahih seseorang yg sembuh dari penyakit semacam gila wajib mandi atau apa yg disyorkan oleh al-Quran dan sunnah setelah seseorang itu sembuh dari penyakit semacam gila..?

Harap panel feqh dapat memberikan dalil al-Quran dan/atau hadis sahih.
InsyaAllah,syukran..

albaruhiyy (not verified)
SJ-04-0099: Amalan Selepas Sembuh Dari Gila

:wassalam

Masalah mandi selepas sembuh daripada penyakit gila ada disebutkan oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan hukum mandi adalah sunat. Dan ijmak ulama bahawa mandi tersebut tidak wajib.

Antara yang menyebut masalah ini ialah al-Nawawi dalam al-majmuk, kata beliau :

“Berkata (ashab) ulama kami : dan disunatkan bagi orang yang pengsan mandi apabila telah sedar kerana mengikut Rasulullah s.a.w. Ibn Munzir, ibn al-Sabbagh dan lain-lain berkata : Ijmak ulama bahawa mandi tidak wajib ke atasnya. Al-Rafi’i menghikayatkan satu (wajh) pandangan lemah lagi ganjil (syaz) bahawasanya wajib mandi selepas sedar dari gila, dan mereka juga menghikayatkan satu pandangan yang lebih ganjil dari itu iaitu wajib juga mandi selepas sedar dari pengsan.
(al-Majmuk li al-Nawawi 2/26)

Ibn Qudamah juga berkata :

“Fasal : Dan tidak wajib mandi ke atas orang gila dan orang pengsan apabila ia sedar daripadanya tanpa ada mimpi basah. Dan aku tidak mengetahui khilaf dalam permasalahan ini. Ibn al-Munzir berkata : sabit bahawa Rasulullah s.a.w. mandi kerana sebab pengsan, dan mereka bersepakat bahawasanya ia tidak wajib, dan kerana hilang akal itu sendiri tidak mewajibkan mandi. Sedangka berlaku inzal adalah disyaki sahaja. Maka kita tidak menghilangkan keyakinan dengan sebab syak. Namun jika yakin berlaku inzal maka wajib mandi atas kedua-duanya, kerana disebabkan oleh mimpi basah. (al-Mughni 1/357)

Para ulama berdalilkan dengan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

Ahmad bin Yunus menceritakan, katanya Za’idah daripada Musa bin Abi Aishah daripada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, katanya Aku masuk berjumpa Aishah maka aku berkata : Tidakkah mahu kamu ceritakan kepadaku tentang sakit Rasulullah s.a.w. Jawabnya : Ya, tatkala Nabi s.a.w sakit baginda bersabda : “Adakah orang ramai dah solat”. Kami (sahabat) menjawab : Tidak, mereka sedang menunggumu. Nabi bersabda : “Letakkan kepada aku air dalam bekas”. Lantas kami lakukan, kemudian Nabi s.a.w. pun mandi dan cuba untuk bangun tiba-tiba baginda pengsan. Kemudian baginda sedar dan bersabda : “Adakah orang ramai dah solat”. Kami (sahabat) menjawab : Tidak, mereka sedang menunggumu. Nabi bersabda : “Letakkan kepada aku air dalam bekas”. Lantas kami lakukan, kemudian Nabi s.a.w. pun mandi dan cuba untuk bangun tiba-tiba baginda pengsan. Kemudian baginda sedar dan bersabda : “Adakah orang ramai dah solat”. Kami (sahabat) menjawab : Tidak, mereka sedang menunggumu. Nabi bersabda : “Letakkan kepada aku air dalam bekas”. Lantas kami lakukan, kemudian Nabi s.a.w. pun mandi dan cuba untuk bangun tiba-tiba baginda pengsan. Kemudian baginda sedar dan bersabda : Adakah orang ramai telah solat? (al-Bukhari dan Muslim)

:aklam