000008: SJ-Puasa: Apakah sah puasa orang yang berjimak pada

Primary tabs

1 post / 0 new
000008: SJ-Puasa: Apakah sah puasa orang yang berjimak pada

Apakah sah puasa orang yang berjimak pada malam bulan puasa

Apakah sah puasa bagi orang yang berjimak pada malam hari pada bulan puasa tetapi hanya melakukan mandi wajib setelah terbit fajar tetapi sebelum terbit matahari?

Jawab
Alhamdulillah, inilah jawapan yang dipohon:
Yang membatalkan puasa ialah jimak pada siang hari. Sedangkan pada malam harinya dibolehkan, sekalipun mandi wajib setelah terbit fajar. Orang yang berhadas besar sah berpuasa, kerana suci dari hadas besar dan kecil bukan syarat sah puasa.

Syarat-syarat sah puasa (mazhab Syafi'i):
1. Islam ketika berpuasa
2. Mumauyiz
3. Suci dari haidh, nifas dan wiladah
4. Berpuasa pada waktunya.

-----------
Al-Khatib al-Syarbini menjelaskan:
"Dan jika suci perempuan yang haidh pada malam hari dan berniat puasa, seterusnya berpuasa atau berpuasa orang yang berjunub tidak mandi terlebih dahulu, maka sah puasanya..." (Lihat Mughnil Muhtaj, vol. 1, hal. 436)

Katanya lagi:
"Ada hadis sahihain (Bukhari & Muslim) yang mengatakan bahawa Nabi s.a.w. berpagi-pagi (subuh) dalam keadaan junub dari jima', bukan kerana mimpi, kemudian baginda mandi dan berpuasa." (ibid.)

Katanya lagi:
"Adapun hadis Bukhari: "Barangsiapa yang berjunub, maka tiada puasa baginya", ia dimengertikan dengan orang yang berjima' ketika mendekati waktu subuh dan meneruskannya (sehingga masuk waktu). Sebahagiannya pula mengatakan bahawa hukum dari hadis berkenaan telah dimansuhkan." (ibid.)

Sekian. Wallahu a'lam
zain y.s.

Rujukan
Al-Feqh Alal Mazahibil Arba'ah, vol 1, Abdul Rahmana al-Jaziri
Mughnil Muhtaj, vol 1