Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Primary tabs

Berikut ini adalah Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia terbitan Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM cetakan 2009. Setebal 80 halaman, mengandungi 8 bab yang terdiri dari:
Bab 1: Aqidah
Bab 2: Ibadah
Bab 3: Sosial/Syariah
Bab 4: Muamalat/Ekonomi

Bab 5: Perubatan
Bab 6: Makanan dan Minuman
Bab 7: Haiwan/Penyembelihan
Bab 8: Kekeluargaan

Ebooknya boleh dibaca di sini:
{edocs}http://e-fatwa.intranetportal.my/sites/default/files/Keputusan_Muzakarah...{/edocs}

Atau Download: http://e-fatwa.intranetportal.my/sites/default/files/Keputusan_Muzakarah_2009_all_forweb.pdf