SJ-01-0011: jumhur dan ijmak

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0011: jumhur dan ijmak

assalamualaikum..
apakah perbezaan antara jumhur ulama dan ijmak ulamak?
minta pandangan ust2 yg lebih arif.adakah maksudnya sama?
sekian wassalam

SJ-01-0011: jumhur dan ijmak

:wassalam

Jumhur maksudnya majoriti ulama mengeluarkan pendapat bagi permasalahan tertentu.

Ijmak maksudnya keseluruhan/kesepakatan semua ulama dlm mengeluarkan/memberi hukum terhadap permasalahan tertentu.

Contoh:
1000 orang ulamak yg faqih lagi tsiqah.

i. 999 menyatakan A, hanya 1 (seorang) menyatakan B. 999 orang itu dikatakan jumhur ulamak.

ii. 1000 menyatakan A. Maka, pendapat A adalah ijmak ulamak.

wallahu taala a'lam.