SJ-04-0087 : Basuhan Wuduk Lebih 3 kali

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0087 : Basuhan Wuduk Lebih 3 kali

Assalamualaikum

Saya ada kekeliruan apabila dinyatakan oleh seorang ustaz dalam satu kuliah bahawa apabila kita mengambil wuduk lebih dari 3 kali dengan menggunakan air yang mana bil air tersebut di bayar oleh pihak tertentu maka hukumnya HARAM?

Kuliah tersebut berkenaan air mustakmal, namun apabila timbul berkenaan berwuduk, kisah mengenai Rasulullah s.a.w melarang sahabatnya membazir ketika berwuduk telah diperjelaskan sebagai MAKRUH namun terkecuali perkara di atas dengan memberi contoh mengambil wuduk di surau/masjid, rumah oarang dan beberapa tempat dimana air yang digunakan dibayar bilnya oleh pihak tertentu.

Apa pandangan uztaz2 di AAN.

Jazakallah kepada semua panel AAN.

SJ-04-0087 : Basuhan Wuduk Lebih 3 kali

ÈÓã Çááå¡ æ ÇáÍãÏ ááå¡ æ ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡ æÈÚÏ

Dalam hal ini , sebenarnya memang terdapat larangan dari Rasulullah saw kepada umat Islam agar tidak membasuh anggota wudhuk melebihi daripada 3 kali, sebagaimana hadis Baginda saw daripada Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash :

åßÐÇ ÇáæÖæÁ ¡ Ýãä ÒÇÏ Úáì åÐÇ ÝÞÏ ÃÓÇÁ æÊÚÏì æÙáã

“Beginilah (caranya) wudhuk , maka barang siapa yang menambah daripada ini , sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang keji (tidak baik) dan melampau serta berbuat zalim.”

(Hadis Hasan riwayat : Abu Daud : 135 , An-Nasaie : 1/88 , dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah : 422)

Imam Ahmad menyebutkan : “Antara kefaqihan seorang lelaki ialah sedikitnya penggunaan air”. (Mukhalafat fi al-thaharah wa al-Solat : 1/34)

Malah dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad ada menyebutkan :

Åäå ÓíÜÜÜÜÜßÜÜæä Ýí åÜÜÐå ÇáÃãÉ ÞÜÜæã íÚÜÜÊÏæä Ýí ÇáØÜÜÜåæÑ æÇáÜÜÏÚÇÁ

“Sesungguhnya akan ada pada umat ini suatu kaum yang melampaui dalam bersuci dan berdoa”

(HR Imam Ahmad : 16199 , Abu Daud : 96.Dinilai Sahih oleh Albani dalam Sahih Abu Daud : 1/21)

Maka , secara umumnya , melakukan pembaziran ketika mengambil wudhuk atau aktiviti-aktiviti lain walau dimana sahaja pun adalah dilarang dalam Islam.Lebih-lebih lagi jika ianya melibatkan harta awam yang sepatutnya dijaga dan di gunakan secara berhemah.Ini kerana , penggunaan yang melampaui batas adalah suatu bentuk kezaliman dan penganiayaan terhadap pihak yang bertanggungjawab kepada harta awam tersebut.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com