SJ-04-0088 : Wudhuk dengan Balutan luka.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0088 : Wudhuk dengan Balutan luka.

:salam

Boleh tak mintak tolong panel feqh jelaskan dengan ringkas beserta dalil sedikit berkaitan pelaksanaan " cara mengambil wudhu` @ tayamum mengikut mazhab empat ketika:

1. Anggota yang berbalut
2.Anggota yang cedera tapi tidak berbalut

Dan mintak tolong tarjihkan pendapat empat mazhab..

jazakallah,

SJ-04-0088 : Wudhuk dengan Balutan luka.

ÈÓã Çááå¡ æ ÇáÍãÏ ááå¡ æ ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡ æÈÚÏ:

In sya Allah akan kami cuba menjawab sekadar yang mampu.

Ulama sepakat menyatakan bahawa menyapu di atas balutan kerana patah atau luka ketika berwudhuk atau mandi junub , hukumnya adalah harus.

Dalilnya :

Saidina Ali bin Abi talib r.a berkata :

ÇäßÓÑÊ ÅÍÏì ÒäÏì ÝÓÃáÊ ÇáäÈí (Õ) ÝÃãÑäí Ãä ÃãÓÍ ÇáÌÈÇÆÑ

“Salah satu pergelangan tanganku telah patah , lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw (cara bersuci). Baginda saw memerintahkan ku supaya menyapu di atas balutannya”

(HR Ibn Majah , Dar al-Quthni , dan al-Baihaqi)

Berikut adalah ringkasan hukum menyapu air di atas balutan ketika berwudhuk / mandi junub :

1. Mazhab Hanafi : Hukum menyapu di atas balutan adalah wajib dan bukannya fardhu.Hukum wajib ini akan gugur sekiranya sapuan di atas balutan itu memudharatkan.

2. Jumhur Ulama (Maliki , Syafie , Hanbali) : Hukum menyapu di atas balutan luka dan sebagainya adalah wajib.Ini kerana seseorang itu wajib menggunakan air ketika berwudhuk atau mandi junub semampu / semaksimum yang mungkin.Sekiranya ia tidak dapat berbuat demikian melainkan terpaksa menyapu dengan air balutan lukanya , maka ia wajib berbuat demikian.

Terdapat syarat-syarat yang mesti diikuti ketika menyapu air di atas balutan luka :

1. Balutan yang tidak boleh dibuka, yang mana sekiranya dibuka akan mengakibatkan kemudharatan atau menyebabkan lambat sembuh.

2. Air tidak boleh di sapu pada tempat luka, kerana akan memudharat / menyakitkan.Sekiranya tempat luka tersebut boleh disapu dengan air , maka pada ketika itu tidak boleh ia menyapu balutan luka , malah hendaklah ia menanggalkan balutan tersebut.Begitu juga dengan anggota yang cedera tetapi tidak berbalut yang mana sekiranya boleh disapu dengan air maka lakukanlah , tetapi jika disapu akan menyebabkan kesakitan maka tidak perlu disapu dan wajib ketika itu dibalut pada tempat tersebut supaya ianya boleh disapu.

3. Balutan itu mestilah tidak melebihi had yang diperlukan.Iaitu tidak melebihi tempat atau bahagian yang sakit.

4. Hendaklah pembalut itu diletakkan pada bahagian luka seseorang yang suci daripada hadas besar dan kecil , iaitu setelah mandi junub atau berwudhuk.Sekiranya ia diletakkan / dibalut pada bahagian anggota pesakit yang dalam keadaan berhadas , maka ia boleh menyapu balutan tersebut tetapi ia wajib mengulangi solat berdasarkan kepada pendapat Mazhab Syafie dan Hanbali.Adapun disisi mazhab hanafi dan Maliki mereka tidak mensyaratkan balutan itu diletakka dalam keadaan suci dari hadas.Sekiranya ia diletakkan dalam keadaan berhadas sekalipun , seseorang itu boleh menyapu balutan tersebut ketika berwudhuk atau mandi junub dan tidak perlu mengulangi solatnya.

Pendapat inilah yang paling logik dan diterima kebbanyakkan ulama , kerana kebiasaannya kejadian luka dan sebagainya terjadi dalam keadaan mengejut atau tanpa disangka-sangka.Maka mensyaratkan suci daripada hadas adalah suatu kesulitan yang bertentang dengan kehendak syarak itu sendiri. (Pendapat yang rajih)

5. Balutan itu mestilah daripada bahan-bahan yang halal dan tidak diharamkan seperti sutera bagi lelaki dan sebagainya.Ini adalah syarat tambahan bagi mazhab Hanbali.

Jumhur ulama dari mazhab Maliki , Syafie dan Hanbali menetapkan seluruh balutan yang termasuk dalam anggota wudhuk dan anggota mandi hendaklah disapu dan tempoh yang dibenarkan untuk menyapu balutan tersebut ialah sehingga luka tersebut sembuh.

Sapuan pada balutan anggota mandi boleh dibuat pada bila-bila masa ketika mandi.Tetapi sapuan pada anggota wudhuk hendaklah dibuat mengikut tertib.Sebagai contoh , sekiranya balutan tersebut pada tangan maka sapuan hendaklah dibuat selepas membasuh muka.

WA

Ruj :

Al-badaie’ , Kasani 1/13
Mughni al-Muhtaj 1/94
Rad al-Mukhtar , Ibn Abidin 1/257

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com