SJ-05-0406 : Solat sunat sebelum/selepas solat Jumaat

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0406 : Solat sunat sebelum/selepas solat Jumaat

Assalamualaikum...

Saya ada dua soalan berkaitan solat Jumaat..Pohon maaf jika soalan saya telah dijawab..

i)Solat Zuhur pada umumnya, terdapat solat sunat sebelum (qabliyatan) dan solat sunat selepas (ba'diyatan)...Bagaimana pula dengan solat sunat sebelum dan selepas solat Jumaat?Apakah dalil yang membolehkan solat sunat sebelum dan selepas solat Jumaat?

ii)Setelah azan berkumandang dan khutbah telah pun bermula, adakah lebih afdal untuk melakukan solat tahiyatul masjid atau terus duduk mendengar khutbah?Ataupun kedua-duanya sekali dibolehkan?

Sekian...

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-05-0406 : Solat sunat sebelum/selepas solat Jumaat

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Memang benar, soalan-soalan ini telah pun dijawab sebelum ini.

i) Solat sunat sebelum (qabliyah) Jumaat khilaf dikalangan ulama'. Walau bagaimanapun, sejarah telah memperlihatkan ramai para salaf datang awal ke masjid dan melakukan solat sunat sebelum Imam keluar. Sebagaimana maksud umum sebuah hadith yang diriwayat Imam Ahmad :-

ÕáÇÉ Çááíá æÇáäåÇÑ ãËäì ãËäì
dir="ltr">"Solat malam dan siang adalah 2 rakaat, 2 rakaat"

Walaupun diperselisihkan kewujudan solat sunat sebelum Jumaat, anda boleh melakukan solat sunat 2 rakaat sebanyak mana yang anda mampu sebelum bermulanya khutbah Jumaat.

Sila layari URL dibawah ini :-

SJ-2429 : [U]Solat sunat Qabliyah Jumaat?
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=11753

Mengenai solat sunat selepas (ba'diyah) Jumaat memang terdapatnya dalil mengenainya. Jumlah maksima ialah 4 rakaat, dan boleh dilakukan 2 rakaat. Ada juga riwayat yang menyebut bahawa Ibn Umar ra. akan bersolat 2 rakaat dimasjid dan 2 rakaat apabila sampai dirumahnya. Untuk penjelasan lanjut sila lihat URL dibawah ini :-

SJ-05-0032 : Perihal Solat Sunat Tahiyatul Masjid
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=27658

ii) Selepas azan Jumaat berkumandang, mana yang lebih afdal: duduk mendengar khutbah atau melakukan solat Tahiyatul Masjid? Sabda Nabi :saw :-

ÅÐÇ ÏÎá ÃÍÏßã ÇáãÓÌÏ ÝáÇ íÌáÓ ÍÊì íÕáí ÑßÚÊíä
dir="ltr">"Apabila salah seorang dari kamu masuk kedalam masjid, dia hendaklah tidak duduk sehingga melakukan 2 solat" - [Hadith sahih, mutafaq 'alaih].

Didalam sebuah riwayat ada menyebut bahawa sedang Nabi :saw menyampaikan khutbah, lalu masuk seorang sahabat dan beliau duduk. Nabi :saw memerintahkan sahabat tersebut melakukan solat Tahiyatul masjid.

Ini jelas menunjukkan bahawa perkara yang afdal ialah melakukan solat tahiyatul masjid dan selepas itu mendengar khutbah. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين