SJ-11-0044 : Perunding Amanah Saham

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0044 : Perunding Amanah Saham

Sebagai seorang perunding saham amanah... seorang perunding tu memperolehi komisen bagi setiap simpanan / pelaburan..... sekiranya pelabur/ penyimpan nak menyimpan di dalam dana bukan islam.... apakah hukumnya

d

SJ-11-0044 : Perunding Amanah Saham

alJawab:

Dana non-muslim itu jika disenaraikan oleh panel syari'ah Suruhanjaya Sekuriti atau mana-mana panel syari'ah dana pelaburan sebagai non-halal, maka perunding saham muslim tidak boleh bertindak agen kepada dana yg non-halal. sekian