SJ-12-0023: iddah dan talak

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0023: iddah dan talak

saye ada dua soalan:
1)berkaitan lafaz talak. suami telah sms kepada isteri,apabila lahir anak ke empat, maka dia tidak lagi menjadi suami kepada isteri tersebut.adakah valid lafaz tersebut?

2) jika valid, maka selepas melahirkan anak ke empat itu,barulah jatuh talak tersebut. jadi,bagaimanakah iddah wanita itu dikira?

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-12-0023: iddah dan talak

:salam

1. Talak melalui SMS merupakan isu yg baru pada masa hari ini. Jabatan agama memutuskan bahawa talaq secara SMS mesti diverify terlebih dahulu melalui mahkamah. Apabila tsabit, maka jatuh talaq itu.

2. Iddah dikira berdasarkan lafaz taklik itu yakni jatuh talaq selepas kelahiran anak. Iddahnya adalah 3 kali quru'. Ini kerana iddah perempuan mengandung yg diceraikan ialah sehingga kelahiran anak (surah talaaq: ayat 4). maka di sini, sekiranya anak itu sudah lahir dan talaq digantung SELEPAS anak ke-4 lahir.