SJ-13-0148 : benarkah hubbul watan minal iman?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0148 : benarkah hubbul watan minal iman?

a`kum,

soalan sy adakah sabit hadis hubbul watan minal iman. apakah bahasan muhaddithin ttg kalam ini?

SJ-13-0148 : benarkah hubbul watan minal iman?

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr muawiyah dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Riwayat yang mengatakan :

ÍÈ ÇáæØä ãä ÇáÅíãÇä
"Cinta kepada tanahair/bangsa (watan) adalah sebahagian dari Iman"

Dr Abdullah al-Faqih mengatakan tidak sah dikaitkan riwayat ini kepada Nabi :saw. al-Shaghaani mengatakan hadith ini Maudhu'. Syiekh Nasyiruddin al-Albani juga mengatakan bahawa hadith ini Mawdhu', sebagaimana didalam buku al-Jaami' wa al-silsilah al-Dha'iifah (Muktasar al-silsilah al-Dha'iifah, hadith no: 36).

Sekian, wassalam

خيرالأمين