SJ-13-0405 : Membunuh labah labah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0405 : Membunuh labah labah

saya ada dengar tentang larangan membunuh labah-labah pada malam jumaat..adakah ia sabit?

dan adakah dilarang membunh labah-labah ini ada kaitannya dengan hijrah nabi?

SJ-13-0405 : Membunuh labah labah

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

òSerangga-serangga yang tabiat semulajadinya tidak menyakitkan dan tidak mengganggu, tidak harus dibunuh melainkan jika ia mengganggu.
Manakala serangga-serangga yang tabiat semulajadinya mengganggu dan menyakitkan, harus dibunuh sekalipun ia tidak menyakitkan, seperti nyamuk, lipas dan lain-lain.

Berkenaan labah-labah, kebanyakan ulama berpendapat ia adalah jenis serangga yang menyakit dan mengganggu, maka harus dibunuhnya.

Setakat ini, kami tidak bertemu nas yang melarang membunuh labah-labah pada malam Jumaat, dan kaitan labah-labah dengan peristiwa hijrah Nabi SAW adalah suatu yang dipertikaikan oleh ahli tahqiq, walaupun ia masyhur dalam sesetengah kitab sirah.

Wallahu A'lam.

rujukan:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17916&Option=FatwaId