SJ-13-0434 : mengubah ciptaan ALLAH

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0434 : mengubah ciptaan ALLAH

:salam

1) Sy hendak bertanya di antara fatwa keharusan meluruskan rambut kerinting (sori klu silap ) dan pengharaman contact lens berwarna dan menipiskan bulu kening. Bila difikirkan bukankah kesemuanya itu bersifat sementara. Bagaimana bole timbul hokum yg berbeza ? syukran,,,

SJ-13-0434 : mengubah ciptaan ALLAH

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Perlu difahami, penetapan suatu hukum syariah atas setiap sesuatu, dasarnya ialah dalil yang sahih berasaskan Quran dan Sunnah, juga ijmak dan qiyas.

- Maka suatu yang telah dinaskan secara jelas, pengambilan hukumnya juga adalah jelas, seperti pengharaman mencukur atau menipiskan kening.

- Adapun yang tidak dinaskan secara terperinci seperti masalah memakai contact lens berwarna, dan meluruskan rambut, pengambilan hukumnya akan menjadi lebih rumit, dan kemungkinan berlaku perselisihan adalah lebih besar.

- Ulama yang mengharuskan meluruskan rambut dan memakai contact lens berwarna bagi wanita, berdalilkan kepada asal hukum untuk wanita adalah perhiasan dan harus bercantik-cantik (kepada suami dan mahram). Maka termasuk dalam perkara mencantikkan diri, meluruskan rambut dan memakai contact lens berwarna. Dengan syarat bukan untuk tujuan menipu orang lain, dan bukan untuk ajnabi.

- Manakala yang mengatakan haram pula, kerana melihat sudut yang berbeza iaitu ia satu bentuk mengubah ciptaan Allah.

- Maka perbezaan hukum boleh terjadi kerana perbezaan dalam cara pengambilan hukum, sebagaimana berlaku khilaf ulama dalam masalah-masalah feqah lain.

Wallahu A'lam.