SJ-13-0440 : mengambil berkat di kubur orang saleh.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0440 : mengambil berkat di kubur orang saleh.

assalamualaikum,kepada panel al ahkam yang saya hormati.
di sini,saya ada 2 pertanyaan kepada panel al ahkam.

baru-baru ini,saya menjumpai satu laman web indonesia yang membincangkan tentang mengambil berkat di kubur orang saleh.mereka mendakwa dibolehkan kita mengambil berkat dari kuburan orang saleh.saya petik beberapa hujah mereka.antaranya:

1. Kuburan Bilal al-Habsyi –seorang sahabat besar dan muadzin Rasul - yang berada di Damaskus (Syiria) adalah salah satu dari manusia mulia kekasih Allah dan Rasul-Nya yang selalu diziarahi dan diambil berkah oleh banyak dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslim awam saja yang mencari berkah darinya, namun para Waliyullah pun turut berdoa dan mengambil berkah darinya. (Lihat: Rihlah bin Jubair Halaman: 251)

2. Makam sahabat besar Suhaib ar-Rumi juga termasuk yang dicari berkahnya. Bahkan as-Samhudi sendiri pernah mencoba tanah kuburannya untuk mengobati demam. Begitu juga dengan kuburan Hamzah bin Abdul Mutthalib –paman Nabi dan penghulu para syahid- dimana as-Samhudi menukil ucapan az-Zarkasyi yang menyatakan: “Tanah makam Hamzah diambili oleh orang-orang untuk pengobatan”. (Lihat: Wafa’ al-Wafa’ Jilid: 1 Halaman: 69)

3. Kuburan Abu Ayyub al-Anshari juga termasuk yang diambil berkahnya. Al-Hakim an-Naisaburi menjelaskan: “Mereka bertekad, menziarahi dan mencari berkah hujan jika ditimpa kekeringan.” (Lihat: al-Mustadrak ‘ala as-Shohihain Jilid: 3 Halaman: 518 atau Ibnu al-Jauzi dalam Shofwah al-Shofwah Jilid: 1 Halaman: 407)

sumber:http://salafyindonesia.wordpress.com/

persoalannya,bolehkah mengambil berkah daripada kuburan orang soleh?benarkah dakwaan mereka itu?

kedua,di dalam kitab solat al nabi karangan syeikh nasiruddin al bani ada mengemukakan hadis yang lebih kurang berbunyi"Sesiapa yang tidak membaca doa iftitah maka solatnya tidak sah".persoalannya,adakah membaca doa iftitah itu adalah wajib?

saya mohon pencerahan daripada panel al ahkam.sekian,terima kasih.

SJ-13-0440 : mengambil berkat di kubur orang saleh.

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

1) Mengambil berkat dengan tubuh badan manusia hanya khas bagi Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis sahih menceritakan sahabat-sahabat Nabi SAW mengambil berkat dengan air wudhu' Nabi SAW, rambut baginda, darah baginda dan lain-lain.

Tetapi, ia hanya khas pada Rasulullah SAW. Kerana, selepas baginda wafat tidak ada riwayat menceritakan para sahabat mengambil berkat dengan Abu Bakar, Uthman, Umar dan Ali r.a. Dan tidak ada riwayat para tabieen mengambil berkat dengan para sahabat.

Ijmak seluruh sahabat dan tabieen dalam meninggalkan amalan mengambil berkat menunjukkan ia bukan suatu yang masyruk kecuali pada Rasulullah SAW. Kerana, jika ia satu kebaikan, maka merekalah orang pertama yang melakukannya.

Begitu juga mengambil berkat di kuburan, ia satu perkara yang diada-adakan dan tidak ada asalnya dalam syarak.

2) Bacaan iftitah diperselisihkan padanya, adakah ia sunat ataupun wajib. Jumhur mengatakan tidak wajib, kerana Nabi SAW tidak mengajarnya kepada Arab Badawi yang melakukan kesalahan dalam solatnya.
Ada yang mewajibkannya berdasarkan umum hadis yang memerintahkan bersolat sepertimana Nabi SAW bersolat. Dan dimaklumi bahawa Nabi SAW bersolat dengan membaca iftitah.
Pendapat yang mewajibkan iftitah dan mengatakan jika ditinggalkan maka tidak sah solat adalah pendapat yang ganjil. (Sifat Solat Nabi, Torifi m/s 74)

Wallahu A'lam.