SJ-14-0180 : Makhraj huruf

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0180 : Makhraj huruf

Adakah cara sebut huruf "ta'" dan huruf "to'" sama dengan huruf Roman "T"

Adakah cara sebut huruf "Dal" sama dengan huruf Roman "D"

Dalam ibadah solat strict ke cara sebut, posisi lidah selain tajwid ni. orang kata bahasa Arab lughatul "dod" sebab payah nak menyebut2 makhraji ni ::?:

SJ-14-0180 : Makhraj huruf

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Pengajian tentang tajwid dan makhraj hendaklah diambil secara langsung daripada sebutan guru yang mahir.

- Ibn al-Jazari berkata, "Aku tidak mendapati cara untuk sampai kepada kesempurnaan tajwid yang boleh menandingi kaedah latihan lidah, dan mengulang-ulang sebutan yang diambil secara langsung dari mulut guru yang mahir". (Al-Itqan oleh Suyuti 1/325).

- Oleh itu, persoalan di atas elok diajukan kepada ahli yang mahir dalam bidang tajwid, dan dipelajari secara langsung daripada sebutan guru.

Wallahu A'lam