SJ-1660: Apakah itu: Summaah?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1660: Apakah itu: Summaah?

Assalamu'alaikum

Apakah huraian Summaah(menunjuk2) dan Cara menghindar / menghapus / mengesannya dari Lubuk Hati.

Jazakallah

Re: SJ-1660: Apakah itu: Summaah?

Jawab:

Dapatkan rawatan dalam kitab Ihya Ulumiddin atau ringkasannya Mauizatul Mukminin min Ihya' Ulumiddin. Lihat bab-bab berikut: Kitab Mencela Pangkat dan Riya', Kitab Mencela Takabbur dan bangga Diri. Juga kitab Ibn Jauzi: Talbis Iblis. Juga Ibn Qayyim-Madarij Saalikin . Ketiga-tiga kitab ini sudah diterjemah. Membaca langsung dari kitab-kitab tersebut lebih menusuk kalbu dari kami menerangkan dalam ruang yg terhad ini yg kami khususkan untuk fiqh azzahir bukannya fiqh al batin (tasawwuf), apa yg anda tanyakan itu termasuk fiqh albatin. Allahu a'alam