SJ-2309: Menghormati Tetamu

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2309: Menghormati Tetamu

Kita tahu tetamu yang datang kerumah perlu dihormati sebagai mana dituntut oleh Islam. Macam mana kalau tetamu tersebut duduk terlalu lama, sehingga menimbulkan ketidak selesaan tuan rumah. Apakah ada keterangan Hadis dan Al-Quran mengenai masalah ini.
Oleh itu bagaimana nak memberitahu tetamu tersebut supaya beredar tanpa menyakiti hati masing-masing.

Re: SJ-2309: Menghormati Tetamu

Jawab:

Lepak ini disebut dalam surah alAhzab: 53.
Selain lepak kedai kopi, kelab golf, lepak di rumah kawan juga tidak baik. WA