SU – 00068 : SEMBAHYANG HAJAT

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU – 00068 : SEMBAHYANG HAJAT

assalamualaikum...

Saya ingin bertanya kepada ustaz mengenai dalil2 solat sunat hajat.Saya sudah beberapa kali mencari di dalan arkib tetapi tidak menjumpainya.Saya harap ustaz dapat memberikan dalil2 yg jelas serta rajih mengenai solat hajat... :burn

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SU – 00068 : SEMBAHYANG HAJAT


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SU – 00068 : SEMBAHYANG HAJAT

Terima Kasih kepada Saudara Averroes ( Ibnu Rushd ) yang mengemukakan soalan . Topik SOLAT HAJAT merupakan topik yang pernah kami bincangkan sebelum ini di sini dan mendapat sambutan yang menggalakkan drp para pengunjung al-Ahkam Online .

Kami percaya saudara masih belum mahir menggunakan SEARCH ENGINE , kerana itu saudara tidak menemui persoalan & permasalahan solat hajat itu .

Berikut adalah beberapa URL permasalahan-permasalahan mengenai solat hajat :

Salah al-haajah??????????
Di : Ruangan Kajian Feqh & Hukum-Hakam { Perlbagai Persoalan Hukum-Hakam }
Oleh : al-Fadhil Tuan Guru zain ys & al-Fadhil Ir. Gayat
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=pelbagai&Number=14048

SJ – 2276 : SOLAT HAJAT ( KONTROVERSI ) & AIR BERJAMPI
Di : Ruangan Soal-Jawab Fiqh ( SJ )
Oleh : al-Fadhil Tuan Guru thtl & al-Faqir pendekar
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=10733

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
19 / Rabi’ul Akhir / 1424 H
19 / Jun / 2003 M

KHAMIS ~ Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum