06-09-2013 DR.AIDH ABDULLAH AL-QARNI Tajuk : Sesungguhnya Manusia DiDalam Kerugian