Sesi Soal Jawab MMAY: Ijazah Sanad Hadis 'Am & Beza Pemahaman Nahu dalam Hadis