Teknologi

[TIPS] Mudahnya Windows 8: Gunakankanlah Cheat Sheet

Windows 8

Agak pening bagi mereka yang baru menggunakan Windows 8. Mungkin shortcut yang dipaparkan berikut ini dapat membantu serba sedikit penggunaanya.

Mudahnya Windows 8: Gunakankanlah Cheat Sheet

Kategori Berita:

Teknologi kimia - Sumbangan Besar Saintis Islam

Sumbangan besar tamadun Islam dalam bidang ini antara lain adalah dalam aspek proses penyulingan (taqtir atau tas'id), peralatan teknologi kimia dari bikar hingga ke penyuling (qar' dan al-ambiq); dan kaedah menghasilkan minyak pati ('itr), naft atau naftah (petroleum), al-kuhul (alkohol), asid galian seperti asid nitrik, sulfurik (ruh al-saj) dan hidroklorik; dan al-qali (alkali) melalui antara lain proses penyulingan ini.

Kategori Berita:

Subscribe to Teknologi