Maulana Asri: Mana Ejaan Yang Betul.. Ahmad Bin Hanbal Atau Ahmad Ibn Hanbal?

Maulana Asri: Mana Ejaan Yang Betul.. Ahmad Bin Hanbal Atau Ahmad Ibn Hanbal?

Info Audio Video: 
Cara mengeja yang betul: Ibnu atau bin? Bila digunakan Ibnu dan bila digunakan bin? Contoh: Ahmad bin Hanbal atau Ahmad Ibnu Hanbal?

Kategori: