SJ-04-0074 : wuduk dengan terjun sungai/laut

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0074 : wuduk dengan terjun sungai/laut

:salam

saya nak tanya adalah boleh kita terjun ke laut atau sungai dengan niat hendak berwuduk dan kita terus solat selepasnya..bukankah tertib merupakan rukun wuduk?adakah sah wuduk dalam keadaan tersebut?

SJ-04-0074 : wuduk dengan terjun sungai/laut

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Dalam mazhab Syafie, yang ditarjih oleh ahli tahqiq mereka, sah wudhu' dengan cara menyelam ke dalam air samada dia berada di dalam air seketika supaya wujud tertib antara anggota, ataupun hanya menyelam dan terus keluar daripada air tanpa berada seketika di dalamnya. Kerana dalam keadaan ini, diandaikan berlaku tertib antara anggota wudhu' walaupun dalam beberapa detik. (Majmuk Nawawi 1/448)

- Dalam mazhab Hanbali pula, mereka tidak mengira tertib ketika seseorang menyelam dalam air. Yang dikira ialah ketika keluar daripada air mestilah keluar secara tertib. Jadi, jika dia menyelam, kemudian, mengeluarkan mukanya, kemudian tangannya, kemudian menyapu kepalanya, kemudian mengeluarkan kakinya daripada air, maka sah wudhu'nya. Kerana mereka berpendapat hadas hanya terangkat setelah air berpisah daripada anggota. (Syarh Kabir oleh Ibn Qudamah 1/120).

Wallahu A'lam.