000020-SJ-THAHARAH: Najis tempat laluan anjing

Primary tabs

1 post / 0 new
000020-SJ-THAHARAH: Najis tempat laluan anjing

Quote:
Berkaitan dengan najis, adakah bekas tempat yang terkena dengan najis
> mughallazah contohnya laluan bagi binatang seperti anjing (semasa hujan)
> boleh terkena kepada kepada kita sekiranya kita melalui di kawasan itu
> dalam keadaan basah dan adakah ia akan menjangkiti ke kawasan-kawasan
> lain juga ?

Jawab
Najis anjing yang telah terkena hujan, maka laluan itu menjadi suci; inilah pendapat Syafi'iy (Dr Abdul Karim
Zaidan, alMufassal); Ibn Qayyim (Ighasah alLahafan, Jld 1, ms 155) berpendapat jika najis itu terkena panas matahari
dan tiupan angin pun telah menghilangkan najis itu. Ibn Taymiyah (Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, Jld 1 ms 475)
berpendapat sesungguhnya najis yang menghilang dengan apa jua cara termasuk panas matahari, angin, atau hujan,
maka hilanglah hukum najis ke atasnya."

sekian
thtl for al_ahkam online