[Fokus] Memahami Hukuman Bagi Kesalahan Meminum Arak: Minoriti Ulama Kata Ta'zir

Primary tabs

Oleh zain-ys

Jumhur ulama berpendapat hukuman peminum arak adalah had bukan ta'zir. Minoriti ulama pula berpendapat ia adalah ta'zir bukan had. Antara yang berpendapat demikian ialah imam al-Thahawi

Antara hujah mereka:
- Bilangan sebatan di dalam hadis tidak disebutkan secara tegas
- Ada hadis-hadis yang menceritakan ada ketikanya Nabi s.a.w. tidak menghukum mereka yang meminum arak
- Ali r.a. berhasrat akan membayar diyat jika kebetulan peminum arak yang disebat kebetulan mati ketika menjalani hukuman

Video: