[Mesti Milik] Buku: Syiah Rafidhah: Di Antara Kecuaian Ulama dan Kebingungan Ummah

Primary tabs

Sebuah buku yang mesti dimiliki dan dibaca untuk mengenali Syiah Rafidhah dengan lebih dekat lagi. Buku bertajuk: Syiah Rafidhah: Di Antara Kecuaian Ulama dan Kebingungan Ummah
karya seorang pakar Hadis dan juga pakar tentang Syiah yang terkenal Maulana Muhammad Asri Yusoff.

Apa ada di dalam buku ini?

  • Apakah ajaran Syiah itu dan  siapakah Syiah Rafidhah? Buku ini membongkarnya.
  • Adakah Syiah itu merupakan satu daripada mazhab-mazhab dalam Islam atau ia merupakan agama yang tersendiri? Buku ini akan menjelaskannya kepada anda.
  • Apakah punca kekeliruan sesetengah ulama tentang Syiah dan bilakah bermula usaha-usaha pendekatan antara Sunnah dan Syiah? Buku ini menyingkap kembali sejarahnya.
  • Apakah cara-cara yang biasa digunakan oleh pengembang-pengembang Syiah untuk mengeliru dan membingungkan ummah? Buku ini mendedahkannya.
  • Akhir sekali apa pula pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa ulama muktabar di sepanjang sejarah tentang Syiah? Buku ini memaparkannya di hadapan anda.


Untuk pembelian
Kepada sesiapa yang berminat membeli buku ini Sila email darulmarketing@gmail.com atau SMS 014-5026621 (Ustaz MARWAN) atau fax 09-7655203ISIKANDUNGAN
1. Prakata Edisi Ke Empat
2. Muqaddimah
3. Aliran-Aliran Syi'ah
4. Sikap 'Ulama' Islam Dahulu Terhadap Syi'ah Imamiyyah Ithna 'Asyariyyah
5. Kitab-Kitab Terpenting Syi`ah Disembunyikan
6. Buku-Buku Kritik Terhadap Syi'ah Tulisan `Ulama Dahulu
7. Tarikh Terdedahnya Kitab Syi'ah Kepada Umum
8. Buku-Buku Kritik Terhadap Syi'ah Oleh 'Ulama'-'Ulama' Sunnah India Sebelum Revolusi Iran
9. Tokoh-Tokoh 'Ulama' Islam Yang Menulis Khusus Untuk Mengkritik Dan Mendedahkan Ajaran Syi'ah Selepas Revolusi Iran
10. Adakah Syi`ah Imamiyyah Ithna 'Asyariyyah Rafidhah?
11. Hubungan Antara Rafidhah Dengan Syi`ah
12. Persamaan Antara Syi'ah Imamiyyah Ithna Asyariyyah Dengan Rafidhah
13. Syi`ah Dan AI-Qur'an
14. Syi'ah Dan Sahabat
15. Syi'ah Dan Rajah
16. Syiah Dan lmamah
17. Syi'ah Imamiyyah Ithna 'Asyariyyah Adalah Rafidah
18. Rafidhah Dalam Hadits-Hadits Rasullah S.A.W
19. Sebab-Sebab Perbezaan Pendapat Di Kalangan Ulama' Mutakhir Tentang Syiah
20. Kebimbangan Tokoh-Tokoh Ahlus Sunnah Tentang Usaha-Usaha Pendekatan Syi`ah — Sunnah
21. Kenapa 'Ulama' Benua Kecil India Tidak Menyetujui Usaha-Usaha Pendekatan Sunnah — Syi`ah Oleh Dar At-Taqrib
22. Di Antara Sebab-Sebab Sesetengah `Ulama' Terkeliru Dengan Syi`ah
23. Menjadikan Sejarah Sebagai Nas
24. Rujukan Sejarah
25. Fatwa Benua Kecil India Tentang Kekufuran Syi`ah
26. Sikap `Ulama' Tanahair Kita Terhadap Syi`ah
27. Penutup
28. Lampiran 1
29. Lampiran 2
30. Lampiran 3