Sang Pencerah: Ahmad Dahlan dan Gerakan Muhammadiyah – Bahagian II

Primary tabs

Dr Ahmad Nabil Amir | Abduh Study Group, IRF

Kegiatan Islah

Kiyai Dahlan memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan Muhammadiyah dengan menyusun aktiviti dakwah dan sosial yang konsisten dengan matlamat islah. Kegiatannya bercorak keagamaan dan pendidikan berteraskan usaha pemerkasaan wanita, pemberdayaan masyarakat, penyebaran ilmu dan pemacuan dakwah yang intens. Dalam tahun 1922, beliau meninggalkan Yogya untuk berdakwah, mendirikan cabang, dan menghadiri rapat di pelbagai daerah, dan menambahkan tenaga guru di Madrasah Mu‘allimin Muhammadiyah Yogya.


(Gambar: Hospital Muhammadiyah) Berada di garis depan dalam kegiatan sosial rakyatMuhammadiyah berdiri di garis depan dalam kegiatan rakyat, dan merintis usaha pemberdayaan dan pemerkasaan sosial, dengan membangunkan sekolah, menyediakan khidmat klinik percuma, mewujudkan pusat pendidikan untuk anak-anak yang terpinggir, menyara dan menyekolahkan anak-anak yatim, menerbitkan al-Qur’an dalam bahasa Jawa dan Melayu, membangunkan perpustakaan, mendirikan institusi pengajian untuk kaum wanita, mengadakan prasarana dakwah, dan sebagainya. Ia berhasrat menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar menerapkan ajaran dan hukum-hukum Islam di dalamnya.

 

Muhammadiyah memberi tekanan yang penting terhadap usaha dakwah, bagi mengimbangi gerakan zending yang ditaja oleh badan-badan tabligh Kristian. Hal ini dinyatakan oleh Kraemer seperti yang termaktub di dalam buku Agama Islam yang dinukilkan oleh Solichin Salam:

Sebab di kalangan umat Islam tidak ada badan-badan memperduli nasibnya (umat Muslim). Berdasar atas maksud…itu pergerakan yang dipimpin oleh Kiyai Dahlan, dengan bernama Muhammadiyah, mengadakan sekolah-sekolahnya di seluruh kepulauan Indonesia serta pula poliklinik dan lain-lain. Meskipun di antara umat Islam ada beberapa orang yang tidak setuju dengan maksud tujuan Muhammadiyah hasilnya tidak dapat dipungkiri.”

 

Tentangan

Perjuangan islah yang dipelopori K.H. Dahlan telah ditentang keras oleh ulama’ konservatif yang masih terbelenggu dengan wacana usang dan jumud dalam agama, dan terperangkap dengan kerangka pemikiran yang dogmatik, seperti diungkapkan oleh Solichin Salam:

Usaha islah KH Dahlan banyak ditentang oleh ulama konservatif (Gambar: Petikan Filem Sang Pencerah)Tidak sedikit ujian dan rintangan yang dihadapinya…berbagai tuduhan, fitnah dan hasutan dilemparkan orang kepadanya. Ada yang menuduh, bahwa beliau hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam, ada pula yang mengatakan, bahwa beliau adalah Kiyai palsu, karena sudah meniru-niru Kristen.”

Tekanan yang ditempuhnya dalam perjuangan islah cukup besar, lantaran masyarakat feudal yang dihadapinya mempertahankan dasar taqlid yang menolak usaha ke arah perubahan yang dianggap menggugat dan mencabar adat. Berfikir cara taqlid seperti ini yang diungkapkan oleh Hamka dalam bukunya Teguran Suci & Jujur Terhadap Mufti Johor ketika mengupas pertentangan pandangan antara kaum tua dan muda dan sikapnya yang kritis dalam menilai khabar yang tidak bersandarkan kepada asas fikiran yang rasional:

Kalau tuan menyatakan tidak percaya akan khabar-khabar seperti itu (khabar tentang kebolehan syaikh yang luar biasa yang akal tidak dapat menerima), atau tuan meminta sendiri cerita itu  dan siapa perawinya, sebagai meneliti dan menapis hadith Nabi, awaslah! Itulah tanda bahawa tuan telah kaum-muda! Tuan telah dicap sesat! Pendeknya kalau memakai akal tuan akan dituduh kaum-muda! Dan kalau tuan sudi menjadi bodoh, tuan jadi kaum-tua!”

Kiyai Dahlan dicap sesat, zindiq, Wahabi, mulhid, Kiyai Kafir, Kiyai Kristen lantaran usahanya mengajar dengan alat-alat sekolah - hal mana mendapat ejekan daripada lawan-lawannya - malah langgarnya (suraunya) dibongkar pada waktu malam atas perintah penghulu Kamaludiningrat.

Hamun dan fitnah ini tidak menggasir semangat perjuangannya dan dengan ketahanan yang luar biasa Dahlan merespon dan mengenepikan setiap cemuhan yang dilemparkan dengan baik, sebagaimana lumrah penegak agenda islah yang lain seperti Abduh, Ridha, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Zainab al-Ghazali, Mawdudi dan Ghannouchi yang terus bertahan dalam garis perjuangan biar dihentam, ditekan dan dipulaukan.

Perjuangan Kiyai Dahlan dan ketahanan daya juang kaum muda menyingkirkan fahaman kolot dan bobrok ini akhirnya berhasil dan diakur sendiri oleh kaum tua yang tumpas dalam mempertahankan hujah mereka, seperti diungkapkan oleh Hamka tentang hasil yang dicapai dari agenda islah dan perjuangan Muhammadiyah menentang gerakan zending di Indonesia:

Berpuluh-puluh tahun lama pemerintah Belanda membiarkan kaum Kristen menyebarkan agama itu dan dibantu dengan wang berbilion-bilion rupiah, terutama di Tanah Jawa kerana di Jawa Tengah itu Islam kurang kuat. Kristen mendirikan rumah-rumah sakit, rumah-rumah sekolah dan memujuk fakir miskin supaya masuk Kristen. Maka bangunlah al-Syeikh Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan Muhammadiyah lalu mendirikan sekolah-sekolah pula dan rumah-rumah sakit pula dan diberi pendidikan Islam, sedang yang beliau dapat dari kaum-tua hanya cela dan maki, bahawa mendirikan sekolah itu haram! Bahawa dia Muktazilah, dia Khawarij dan lain-lain. Dan kaum tua sendiri baru 20 tahun, belakang menuruti!”

 

Laskar Pelangi filem berdasarkan kisah benar. 10 anak miskin Pulau Belitong ini belajar di Sekolah Muhammadiyah!Agenda Pembaharuan

Dalam gerakan Muhammadiyah, Dahlan telah memperjuangkan dasar-dasar perubahan yang tuntas, dengan memperkenalkan upaya-upaya besar ke arah pemodenan dan islah. Usaha ini diperkukuh dan dilanjutkan dengan gerakan “Hizbul Watan” yang merupakan sayap pemuda yang tangkas menerajui kegiatan sosial dan dakwah yang berusaha menggarap kefahaman Islam yang holistik dan mengadakan usaha-usaha pembaharuan yang berkesan, seperti diungkapkan oleh Abdul Aziz Atha’alabi, seorang pemikir Muslim yang terkenal, tentang gerak perjuangan yang dipimpin oleh Kiyai Dahlan dan peranannya dalam memugar kefahaman agama dan kegiatan rakyat:

Saya telah mengetahui tentang pulau Jawa dan sebagian daripada pulau Sumatera. Dan saya mempelajari rakyat di sana dalam tahun 1913. Pada waktu itu gerakan kemasyarakatan masih belum matang. Akan tetapi telah mempengaruhi kepada jiwa saya setelah saya bertemu dengan seorang tua yang utama, lemah badannya, akan tetapi mempunyai jiwa yang besar yang bernama Syeikh Ahmad Dahlan. Sesungguhnya agama Islam itu hampir bangun di pulau-pulau jauh itu.”

Aspirasi pembaharuan yang diungkapkan Dahlan memfokuskan kepada pemerkasaan akal kerana menurutnya “kekurangan pengetahuan itu menjadikan seseorang berpikiran sempit,” dan menolak adat istiadat yang jelek yang jelas merupakan sesuatu yang bobrok, “karena hanya berhukum kepada adat kebiasaan dan adat istiadat, padahal adat istiadat itu tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam menentukan baik buruk, betul salah. Untuk menentukan baik buruk, betul salah hanyalah hukum yang sah dan sesuai dengan hati yang suci.” [Abdul Munir Maikhan: Pesan-Pesan Dua Pemimpin besar Islam Indonesia Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kyai Haji Hashim Asy‘ari:]

Gerakannya adalah berdasar kepada manhaj salaf, yang menekankan kepada akar kefahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat suci, dan dizahirkan dengan praktis yang jelas, seperti diperlihatkan daripada dialognya dengan Pak H. Soedja’: “Dalam kuliah subuh, berulang kali Kiyai mengajarkan tafsir surat al-Ma‘un, hingga beberapa pagi tidak ditambah-tambah. Kiyai! Mengapa pelajarannya tidak ditambah-tambah?” Pak Soedja’ bertanya. “Apakah kamu sudah mengerti betul?” Tanya beliau. “Kita sudah hafal semua, Kiyai.” Jawab Pak Soedja’. “Kalau sudah hafal, apa sudah kamu amalkan?”, Tanya Kiyai. “Apanya yang diamalkan? Bukankah Surat Ma‘un pun berulang kali kami baca untuk rangkapan Fatihah di kala kami salat?”, jawab Pak H. Soedja’. “Bukan itu yang saya maksudkan. Diamalkan, artinya dipraktikkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh kerana itu mulai pagi ini, saudara-saudara agar pergi berkeliling mencari seorang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulanglah ke rumah mu masing-masing. Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik, berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumah mu. Sekarang juga pengajian saya tutup, dan saudara-saudara melakukan petunjuk-petunjuk saya tadi,” Jawab Kiyai.  (Solichin Salam: K.H. Ahmad Dahlan Reformer Islam Indonesia)

Berbeza dengan cara pesantren yang kolot, Dahlan menggariskan fatwa-fatwa berani yang menyentuh tentang faham agama dan hukum dengan dasar maqasid dan fiqh yang luas, seperti memperbolehkan bersembahyang dengan memakai bahasa jawa (bagi murid yang belum mengetahui bahasa Arab), menetapkan hisab hilal dengan rukyat bil ‘ain, dan menukar arah kiblat Masjid Agung Yogya dan Masjid Besar Kauman, dengan memberi garis-garis putih pada setiap saf, mengikut darjah ukuran yang sebenar.

 

Pengiktirafan terhadap Kiyai Dahlan

Sumbangan besar Kiyai Dahlan dalam merobah welstanchung dan pemikiran umat telah mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Dahlan dijulang sebagai ulama’ pembaharu yang telah melakarkan pengaruh yang signifikan dalam perjuangan Islam di Indonesia. Usahanya mendirikan Muhammadiyah telah meraih dukungan yang padu daripada setiap lapisan umat.  Perjuangannya yang tegas telah mencetuskan perubahan dan membangkitkan kesedaran Islam di kalangan rakyat.

Pengiktirafan terhadap sumbangan manusia yang berjiwa besar ini diungkapkan oleh Prof. Sugarda Purbakawatja dengan tuntas: “Sikap kami terhadap beliau lain tidak hanyalah kagum dan hormat, sebagai seorang anak yang berada di samping orang tuanya…beliau itu orang besar yang dapat melintasi batas yang memisahkan antara kaum Islam dan kaum agama lain-lainnya…dan suatu keajaiban…K.H.A. Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya (ketika mengunjungi sahabatnya pastor van Lith di Muntilan). Gejala ini saja sudah menarik, sehingga dengan ini perhatian terhadap peribadi K.H.A. Dahlan bertambah meluas dan menimbulkan perhatian untuk mempelajari ilmunya.”

Dokter van de Borne pula menggambarkan ketinggiannya di kalangan pemuka agama: “Kamu semua beruntung mempunyai Kiyai Dahlan ini. Beliau bukanlah sembarang orang. Saya baru sekali ini menjumpai seorang yang sifat-sifatnya demikian. Andaikata tanah Jawa (Indonesia) mempunyai orang yang demikian ini tiga saja, saya percaya tanah Jawa akan beruntung sekali dan berbahagia.”

Dengan kesedaran yang dicetuskannya Ahmad Dahlan telah mengukir sumbangan yang bermakna dalam memperbaharui kefahaman dan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau telah menyalakan semangat perjuangan yang tuntas dipertahankan hampir seabad setelah zamannya.

Penerusan Agenda Islah dan Tajdid

Kesan pemikiran KH Ahmad Dahlan dan idealisme perjuangannya telah meninggalkan legasi yang besar, dan mencetuskan perubahan yang signifikan dalam gerakan Islam di Nusantara. Aspirasi pembaharuan dan perjuangan dakwah yang dirintisnya telah membawa kefahaman baru tentang perubahan dan tajdid dan mencetuskan revolusi pemikiran dan kebangkitan yang jelas.

Gerakan tajdid di rantau ini terkesan dengan pemikiran Ahmad Dahlan yang dinamik dan melangkaui zamannya. Pembelaannya terhadap Islam tiada taranya dari sudut kemanusiaan dan keagamaan. Usahanya memartabatkan akal dalam memahami agama, mengangkat kedudukan wanita, memajukan pesantren, memperbaharui pemikiran umat, melenyapkan taqlid, menolong golongan terpinggir, menyantuni anak yatim, dan menyemai persaudaraan yang erat sesama manusia patut diteladani.

Legasi pemikirannya yang dinamis harus dilanjutkan dan pesan islah yang diungkap dan diperjuangkannya harus dinyala dan disemarakkan dalam agenda pembaharuan, dan diteruskan khususnya oleh generasi muballighin Muhammadiyah dan gerakan reformis di Nusantara hari ini.


 Bahagian pertama artikel [LINK]