SJ-01-0039 : Bunuh diri

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0039 : Bunuh diri

Dimana saya boleh menadapat penjelasan mengenai pekara tersebut. Thanx in advance.

Re: Bunuh diri

Dalam kitab-kitab alJanaiz atau Pengurusan Jenazah

Jika anda memiliki kitab Fiqh Sunnah karya allamah Sayyid Sabiq, lihat dibawah tajuk: Solat Jenazah
sekian

thtl