SJ-01-0086 : Syahadatain

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0086 : Syahadatain

Salam ustaz izrail,thtl and lain2

Saya ada sedikit persoalan tentang beberaapa modul yang dibawa oleh PKS iaitu berkaitan dengan syahadatain..semuanya ada dalil, leh tak ini diterima memandang sebelum ni kita just tahu about tauhid uluhiyah rububiyah dan asma wa syifaat dan tuntutan la ila ha illah jer..

SJ-01-0086 : Syahadatain

:wassalam

al-Jawab:

Kenapa pula tak boleh? PKS adalah sebuah pertubuhan yang mana programnya ditashihkan oleh pergerakan Ikhwan Mesir. Silabus tawhid menjangkaui tiga jenis pecahan tawhid yg popular di kalangan salafiyah itu bukanlah suatu masalah. Tawhid Mulkiah atau tawhid hakimiyah adalah pecahan dari Tawhid Uluhiyah jua dan ia memberi motivasi tambahan kepada pendokong wadah politik spt PKS. sekian