SJ-01-0109 : tukar nama kerana sakit

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0109 : tukar nama kerana sakit

Adakah terdapat di dalam syarak, jika seseorang(lebih-lebih lagi kanak-kanak) itu selalu sakit sehingga berkali-kali berubat dan tidak sembuh maka ia perlu menukar nama? ini sering diamalkan di dalam masyarakat melayu kita.

SJ-01-0109 : tukar nama kerana sakit

:wassalam

al-Jawab:

Ia dinamakan tatayyur atau merasa sial dan majal dengan pemilihan nama bayi. Sir Richard Windstedt dalam kajiannya mengenai dunia perdukunan Melayu menyiapkan tesisnya pada tahun 1951 dan diterbitkan oleh Oxford University Press, 1951, berjodol " The Malay Magician" (Pawang Melayu) mukasurat 107-109, menjelaskan fenomena adat Melayu dalam memberi anak ialah merujuk pada orang alim di kawasannya. Orang alim itu akan memberi nama sementara, jika nama itu serasi dengan bayi, maka ia dikekalkan dan jika bayi menangis dan sakit, maka tuan guru akan memberi nama yang lain.

Syara' tidak mengiktiraf keyakinan seperti ini. sekian WA