SJ-02-0025 : Perang KArbala,..?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-02-0025 : Perang KArbala,..?

:salam kepada semua,

bleh ana tahu seejarah ringkas perang karbala yg diwar2kan kuat oleh syiah??

SJ-02-0025 : Perang KArbala,..?

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan ini dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Pertempuran Karbala berlaku pada 10 Muharram, 61 Hijrah di Karbala (Iraq). Peristiwa melibatkan penyokong dan kaum keluarga cucu Nabi :saw, Husein ibn Ali dan tentera Yazid bin Muawiyah yang pada masa itu sebagai Khalifah Bani Umaiyyah. Bersama Husein Ibn Ali terdiri daripada 72 orang (lelaki dan wanita). Tentera Yazid pula dikatakan terdiri dari 4,000 orang.

Pertempuran itu dikatakan berlaku ditebing Sungai Furat, dengan kekalahan di pihak Husein, dimana pihak lelaki terbunuh dan semua wanita dan kanak-kanak ditawan.

Peristiwa ini bukanlah berlaku disebabkan oleh pertentangan aqidah, fahaman, pemerintahan atau mazhab. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Hajar didalam bukunya As-Sawa'iq Al-Muhriqah bahawa ia bukanlah penentangan Husein terhadap kerajaan, akan tetapi ia adalah penentangan terhadap perlantikan Khalifah yang tidak disukai oleh rakyat, sebagaimana katanya : Mengembalikan umat datukku. Ini membawa maksud menamatkan amalan rasuah, korupsi dan kembali menyatukan ummah.

Syiekh Faizal Moulawi menyimpulkan bahawa terdapat 2 faktor penentangan Husein ibn Ali yang masyhur :-

a. Menolak jawatan Khalifah yang diberikan kepada Yazid kerana perlantikan tersebut tidak mendapat restu rakyat.

b. Menolak amalan korupsi dan diktator yang diamalkan oleh Yazid

Peristiwa ini yang menjadi subjek perbincangan mengenai keadah perlantikan Imam dari kalangan kumpulan2 Islam. Syiah mengatakan bahwa Imam dilantik oleh Allah swt, maka timbullah teori 12 Imam. Pihak yang lagi situ mengatakan bahawa Imam atau Ketua yang dilantik hendaklah direstui oleh rakyat, Kontrovesi yang berlaku didalam sejarah Islam kebanyakkannya berpusat kepada 2 pegangan ini.

Orientalis Barat telah mengambil kesempatan dari perasaan ketidak puasan Syiah untuk memburuk-burukkan Khalifah Yazid, kononnya Husein bin Ali telah disembelih oleh Yazid. Disana ramai ahli sejarah mendapati Husain bin Ali dibunuh oleh pengikut Syiah dari Kufah sendiri , dan bukan oleh tentera Yazid.
Mengenai sikap terhadap Yazid, Ibn Taimiyyah rh menyebut bahawa datuknya Abu Abdullah ibn Taimiyyah pernah ditanya mengenai Yazid dan beliau berkata : kita tidak menafikan kebaikkan yang beliau ada dan juga sikap melampau mengenai mereka. Ini merupakan pandangan yang adil [Majmu' Fataawa, 4/481].

Sebagai kesimpulan, penentangan yang berlaku bukanlah diantara dua pihak yang mempunyai fahaman yang berbeza, akan tetapi kedua-dua Ahli Sunnah (bukan Sunni vs Syiah). Pihak Husein menentang akan kepincangan yang berlaku didalam pentadbiran Yazid. WA,

Sekian, wassalam

خيرالأمين