SJ-10-0106 : Akikah untuk bayi yang telah mati.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-10-0106 : Akikah untuk bayi yang telah mati.

mengenai seorang bayi yang dilahirkan kemudian meninggal dunia bagaimana dengan akikahnya dan tanggungjawab lain yang perlu di selesaikan oleh ibu bapanya

SJ-10-0106 : Akikah untuk bayi yang telah mati.

:salam

ÈÓã Çááå¡ æ ÇáÍãÏ ááå¡ æ ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡ æÈÚÏ:

Sekiranya janin yang gugur atau bayi yang dilahirkan selepas daripada proses peniupan ruh , iaitu selepas tempoh 4 bulan , maka hukumnya adalah dibolehkan untuk diaqiqahkan.Ini kerana janin atau bayi tersebut telah pun hidup sewaktu dalam kandungan ibunya dan ia sempat dilahirkan.

Ianya bersesuai dengan hadis Rasulullah saw yang bermaksud :

“Bersama dengan anak yang dilahirkan itu aqiqahnya.Alirkanlah darah untuknya (menyembelih binatang untuk akikah) dan hilangkanlah penyakit daripadanya.”

(Hadis hasan Sahih , Abu daud : 2839 , At-Tirmizi : 1515 dan Ahmad : 4/214)

Walaubagaimana pun Ibadah tersebut adalah sunat menurut Jumhur Ulama dan ianya menrupakan sebahagian tanda syukur ibu dan bapa dengan kelahiran bayi tersebut.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com