SJ-11-0093 : Amil Zakat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0093 : Amil Zakat

3. Those employed to collect the Zakaat: They are the ones put in charge by the ruler of a country to collect the Zakaat from those who owe it, distribute it to those who are entitled to it, guard the funds and all other types of duties involved with the supervision of Zakaat. So they should be given a portion of the Zakaat in accordance with the work they put in, even if they may already be wealthy.

Those Entitled to Receive Zakaat
Author:Imaam Muhammad bin Saalih Al-'Uthaimeen
Source:Fusool fis-Siyaam wat-Taraaweeh waz-Zakaat [E-Book]
Produced By:Al-Ibaanah.com

------------------Terjemah thtl

3. Mereka yang diambil bekerja utk memungut Zakat: mereka adalah orag2 yg dilantik oleh pemerintah sebuah negara untuk memungut zakat dari sesiapa yang layak berzakat, mengagihka kepada yang layak menerimanya, menjaga dana (zakat) tsb dan semua tugasan lain yg berkaitan dgn Urusan Zakat. Oleh sebab itu, mereka layak diberi bahagian mereka setimpal dengan kerja yang mereka berikan, walaupun mereka terdiri dari orang yg ada harta.

Mereka yang Layak menerima Zakat
pengarang: Imam Muhammad bin Saalih al-Uthaimiin
sumber: Fusyul fi siyaam wat Tarawih wa Zakat (e-book)
Terbitan: al-Ibaanah.com
-------------------------------------tamat

Daripada keterangan diatas, yang saya faham sesiapa saya sahaja yang bekerja dengan pengurusan zakat samada mengutip, mengagih atau sebagainya berhak mendapat upah amil walaupun tidak bekerja dengan zakat 100%.

Tetapi soalan saya, mengapa ada pendapat mengatakan upah amil tidak boleh diberi kerana tiada penglibatan 100% dalam pengurusan zakat?

SJ-11-0093 : Amil Zakat

al-Jawab:

Pendapat yang mengatakan upah amil tidak boleh diberi jika tidak terlibat 100% adalah tidak ada asasnya. ini kerana dalam madzhab Syafi'iy, Pemerintah hendaklah memberi upah kepada amil sesuai dengan kerjanya bersama Pejabat Zakat. Pejabat Zakat hendaklah mengeluarkan formula atau kaedah tertentu untuk menetapakna bayaran setimpal dengan amaun kerja yang diberi kepada Pejabat Zakat. Ini pendapat Imam Nawawi (alMajmu', 6/194) Yakni tidak semestinya semua amil otomatik mendapat 1/8 dari jumlah kutipan. Kata Imam nawawi, pemerintah boleh membayar gaji amil samada dari dana zakat atau dari perbendaharaan Negara (baitul Maal). WA