SJ-11-0095 : hak suami, hak isteri

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0095 : hak suami, hak isteri

soalan dari pihak ketiga..

"Harta isteri adalah harta isteri (suami tiada hak keatasnya) dan harta suami , isteri ada hak keatasnya "

Adakah kenyataan diatas benar . Adakah pandangan/fatwa mengenainya dan kalau boleh bukti2nya.

mohon pencerahan

allahu a'lam..

SJ-11-0095 : hak suami, hak isteri

al-Jawab:

Ia dibahaskan dalam bab 'Nafkah' keluarga, di mana suami diwajibkan memberi nafkah kpd isteri dan anak-anaknya berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dsbnya. Kewajipan atas suami ini adalah ijma' walapun isterinya berharta sekalipun (alMughni, 7/563)

Dari segi logik, jika suami diwajibkan mengeluarkan nafkah, maka jika isteri ada harta, maka dia tidak dibebankan dengan hak nafkah. Maka hartanya tetap utuh menjadi miliknya.

Buktinya, Hindun Bte Utbah (isteri Abu Sufyan bin Harb) mengadu akan budget nafkah Abu Sufyan tidak mencukupi untuk menampung keperluan keluarga, maka beliau mengadu kepada RasuluLlah saw perihal kedekutnya Abu Sufyan. Maka Nabi saw perintah diambil harta Abu Sufyan tanpa pengetahuannya dgn sabdanya:
ÎÐí ãÇ íßÝíß (khudzii maa yakfiik)

" ambillah apa yang mencukupi kamu dan anakmu dengan patut (makruf) [Bukhari-Muslim dari Aisyah). Sekian. WA