Dr Abdul Basit Mengemukakan Pandangan Ulama Dulu Dan Semasa Mengenai Maslaah Istihalah

Primary tabs

AAM; Memahami Istihalah Proses Transformasi Benda Najis, Sikap Kita Dalam Isu Khilaf DNA Babi

Deskripsi: 

Dr Abdul Basit Abdul Rahman memberi penjelasan tentang masalah istihalah yang sedang hangat diperdebatkan sekarang ini. Beliau mengemukakan pandangan mazhab-mazhab dalam Islam mengenainya. Dinyatakan juga fatwa-fatwa dari pelbagai persidangan feqh bertaraf dunia. Dengarkan juga nasihat kepada para ilmuan Islam dan para pemuda Islam bagaimana cara berhadapan dengan isu ini.

Kalaulah tidak kerana terdesak, maka pilihlah yang bersih dari unsur yang najis sekalipun telah melalui proses istihalah. Jika keadaan terdesak seperti penggunaan ubat-ubatan yang dikatakan rata-rata tidak terlepas dari unsur ini, maka bolehlah menggunakan fatwa najis menjadi suci setelah berlaku proses istihalah.

Penjelasannya cukup padat, menarik dan mudah difahami.

 

Info Audio Video: 
Majoriti ulama semasa menerima pendapat mazhab Hanafi tentang ISTIHALAH
Kategori: