SJ-11-0168 : Hukum jual produk yang ada gambar dedah aurat

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0168 : Hukum jual produk yang ada gambar dedah aurat

Apa hukumnya jual produk yang ada gambar dedah aurat? Contohnya jual buku perniagaan yang mengandungi 2 atau 3 gambar wanita yang mendedahkan aurat.

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-11-0168 : Hukum jual produk yang ada gambar dedah aurat

Kena spesifik buku perniagaan itu apa sebenarnya:

1. Business management book yang digunakan sebagai teks dalam kuliah fakulti pengurusan perniagaan

2. Katalog perniagaan jualan langsung
3. apakah anda penjual buku
4. apakah buku itu buku yang dimpot?

Kalau kita dapat info dengan lengkap barulah kita dapat jawab...