SJ-13-0032: Pusaka

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0032: Pusaka

Assalamualaikum..

Bapa saya telah meninggal dunia baru-baru ini. Dia meninggalkan sejumlah wang dan beberapa keping tanah. Dia meninggalkan seorang isteri, 4 org anak perempuan & seorang anak lelaki.

Bagaimanakah pecahan pusaka itu perlu di bahagi?

Sekian & salam

SJ-13-0032: Pusaka

:salam

Isteri secara automatic mendapat 1/8. Ini berdasarkan ayat surah an-nisa’ ayat 12:
"... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh satu per lapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuh, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ..." (Surah an-Nisa': ayat 12)

Pembahagian adalah 8. si isteri telah mendapat 1/8. Maka, baki utk anak lelaki dan perempuan adalah 7/8.

Anak lelaki mendapat 2 bahagian berbanding setiap anak perempuan.

Firman Allah S.W.T:
"Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan..." (Surah An-Nisaa': ayat 11)

Perkiraan Terperinci:
Anak lelaki (AL)

Anak Perempuan (AP) 1

Anak Perempuan 2

Anak Perempuan 3

Anak Perempuan 4

AL dan 4 AP adalah Asabah (baki) 7/8.

Asal Masalah 48 = 6 x 8

Isteri 6/48.

AL 14/48 (2x7=14 Lelaki 2 bahagian)

AP 7/48

AP 7/48

AP 7/48

AP 7/48

Jadi, jumlahnya 48/48.

Jawapan: Tytsezh
Diedit oleh: Ziy@d
Disemak dgn menggunakan kitab Al-Mawarith Fil Islam