SJ-13-0137 : Soalan dari Penganut Nasrani (Kristian)

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0137 : Soalan dari Penganut Nasrani (Kristian)

:salam

Saya memohon bantuan para panel al-ahkam untuk menjawab soalan yang ditujukan ini. Segala kesulitan saya mohon kemaafan dan semoga Allah memberkati jasa Tuan di dalam memberikan bantuan ini.

Berikut adalah soalannya :

1. Umat Islam mendakwa Nabi Muhammad dikurniakan mukjizat seperti yang membelah bulan. Tetapi tiada dalil di dalam Al Quran.Di manakah sumbernya?Sila beri ulasan.
2. Dalam Surah AR-Rad:7&27 menyatakan Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat, tetapi hanyalah sebagai pemberi perngatan. Ini bertentangan dengan kefahaman umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad diberi mukjizat. Sila beri ulasan.
3. Sesetengah surah di dalam Al Quran mengutuk dan menentang Nabi Isa tetapi sesetengah yang lain mengangkat Isa sebagai penguasa dunia dan akhirat. Ini membuktikan Islam tidak konsisten terhadap Nabi Isa. Semua ayat yang mengakui kebesaran Isa itu diambil bulat2 dari kitab Bible kerana perkataan dan ayat serta susunannya sama dengan Bible, yang mana ini membuktikan yang Al Quran bukanlah wahyu Tuhan, tetapi ianya ditulis di zaman Nabi Muhammad. Semua agama boleh mengatakan yang mereka diturunkan dari langit seperti yang dikatakan oleh agama Islam. Sila beri ulasan.
4. Ayat tentang Nabi Isa yang dirujuk oleh pihak pendakwa adalah seperti di dalam surah:
• 3:49-51,45,55
• 13:8-9
• 19:19-21,33
5. Nabi Muhammad menjadi salah satu dari 4 juri selain Isa,Dawud dan Musa. Namun ianya tidak dinyatakan di dalam AlQuran.( Soalan ini tidak dapat dijawab oleh penulis, maka si pendakwa tersebut tidak mengemukakan soalan yang selanjutnya). Sila beri ulasan
6. Adakah nabi Isa pernah tawaf mengelilingi kaabah seperti yang dilakukan oleh umat Islam hari ini.( Soalan ini tidak dapat dijawab oleh penulis, maka si pendakwa tersebut tidak mengemukakan soalan yang selanjutnya). Sila beri ulasan

Yang memerlukan jawapan,

Mohd Kenaly Selamat
Gombak, KL
019-234 5425

SJ-13-0137 : Soalan dari Penganut Nasrani (Kristian)

:wassalam

Jawabringkas:

1. Dalilnya: alQamar ayat 1 (Telah datangnya sa'at itu dan terbelahnya bulan)

2. arRa'du: 07 (Orang kafir berkata, " mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda dari Tuhannya?")

tafsir:

Ia dijawab dalam ayat 59 surah alIsraa' (dan sekali-kali tidak ada yg menghalangi Kami (Allah) utk mengirimkan tanda2 (mukjizat), melainkan tanda2 itu telah didustakan oleh orang2 terdahulu)

arRa'du: 27 pun sama maksudnya dengan ayat 07.

Mukjizat Nabi Muhammad saw tidak sama dengan Nabi2 sebelum baginda, walaupun mukjizat (keajaiban) itu amat hebat, tapi kesudahannya, kaum sebelum ini pun mendustai mukjizat yg sedemikian. maka dengans ebab itu mukjizat spt yg sebelumnya tidak valid utk Muhammad saw.

.........>>tbc

SJ-13-0137 : Soalan dari Penganut Nasrani (Kristian)

3. Tidak benar sama sekali bahawa terdapat surah yang mengutuk dan menentang Nabi Isa AS. Jika ada hendaklah dibuktikan surah mana?
Begitu juga dakwaan alQur:an diciplak dari Bible juga adalah tuduhan lama, liar dan tidak berasas. Dalilnya:
" Kamilah yang menurunkan al-Qur:an dan Kamilah yang menjaganya" AQT 15:alHijr:9

alQur:an adalah original dan Allah cabar manusia mendatangkan semisal al-Qur:an
" dan jika kalian ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepada hamba-Ku, maka kalian datanglah satu surah (sahaja) yang seperti itu, dan kerahlah pembantu2 kalian selain Allah." AQT 2: 23

4. Ayat2 yg dirujuk oleh mereka:

3: 45 (mengenai perutusan Jibrael kepada Maryam)
3:49-51 (mukjizat dan peristiharan Isa (jesus) kepada bani israel)
3:55 (pemberitahuan akan pengangkatan Isa AS ke langit)

13:8-9 (perhal Allah mengetahui semua yang ghaib dan yang tampak)

19:19-21 (Dialog antara Jibrael AS dan Maryam (Virgin Mary)
19:33 (Isa bersyukur sempena kelahirannya yang luar biasa)

Komen: Kami tidak mengerti apa yang masalahnya dengan ayat2 di atas??

..............>> tbc

SJ-13-0137 : Soalan dari Penganut Nasrani (Kristian)

5. Juri utk kes apa? Kami pun tidak tahu...

6. Kita pun tidak ada maklumat mengenai ibadah haji dalam syari'at Isa AS kerana tempoh perutusannya baginda amatlah sekejap.

Wallahu 'alam.