SJ-13-0169 : hadis mursal? hadis mauquf?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0169 : hadis mursal? hadis mauquf?

Tuan,

boleh tolong saya ape dia sebenarnya hadis mursal?

atsar sahabat juga dikenali sbg hadis mauquf[mauqutuf?],benarkah begitu?

atau atsar itu adalah hadis mauquf?

SJ-13-0169 : hadis mursal? hadis mauquf?

alJawab:

1. Hadith Mursal

Hadith yang disandarkan secara langsung oleh tabi'in kepada Nabi saw tanpa menyebut nama perawi sahabat. Ia adalah hadith dha'if

2. Hadith Mauquf
Hadith Mauquf ni atsar sahabat atau kata-kata atau perbuatan atau taqrir yg disandarkan kepada sahabat. Ia diklaskan sama dgn hadith: sahih/hasan/dha'i f. Tidak dapat dijadikan dalil hukum, cuma penguat jika kata2 ini selaras dengan hukum yang sudah tsabit.

(Ibn Kathir, Ikhtisyar uluumul Hadith/48)

sekian