SJ-13-0345 : Batasan Ketaatan Isteri Kepada Suami

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0345 : Batasan Ketaatan Isteri Kepada Suami

Assalamualaikum
sambungan daripada link ni
http://al-ahkam.net/home/modules.php?op=modload&name=MDForum&file=viewtopic&t=38133&highlight=batasan

Adakah isteri boleh:
i) Mencukur keningnya
ii) Mencukur bulu2 roma di tangan atau kaki
iii) Membuat pembedahan membuang lemak
iv) Mewarnakan rambut dengan bahan yang bukan inai (pewarna yang ada di pasaran) dan sebagainya.

albaruhiyy (not verified)
SJ-13-0345 : Batasan Ketaatan Isteri Kepada Suami

Bismillahirahmanirahim
Alhamdulillah wassolatuwassalam ala rasulillah..amma ba'd..
Ini jawapan yang dapat saya nukilkan kepada persoalan yang saudara ajukan :

i) Mencukur keningnya

Sebenarnya, ada perbezaan antara mencukur dan mencabut bulu kening.

Mencabut bulu kening termasuk dalam perbuatan al-nams [ÇáäãÕ] yang diharamkan Islam.
Nabi s.a.w. bersabda melalui riwayat Ibn Mas’ud :
“Allah melaknat wanita yang membuat tattoo dan meminta dibuat tattoo, yang mencabut bulu di wajah...."

Majoriti fuqaha’ mengatakan cabut bulu kening termasuk dalam al-nams.

Manakala masalah mencukur pula ada sedikit khilaf di kalangan ulama. Ulama mazhab Maliki dan Syafie mengatakan ia juga termasuk dalam larangan cabut bulu kening.

Cuma ulama Hanabilah mengharuskannya dan membataskan hukum haram hanya pada kes cabut bulu kening sahaja. [al-Insaf /126].

Sheikh Uthaimin berpendapat lebih baik anda meninggalkan perbuatan mencukur kening, kecuali sekiranya ia terlalu panjang dan mecacatkan wajah anda.

Maka bagi kami, lebih baik tidak dicukur bulu kening tambahan ia sudah menjadi budaya orang-orang fasiq serta orang-orang kafir pada hari ini. Adalah lebih baik membiarkan sahaja bulu kening kecuali ia tersangat panjang dan mencacatkan.

Lihat dalam :
http://islamqa.com/ar/ref/13259

ii) Mencukur bulu2 roma di tangan atau kaki

Dalam masalah ini saya bawakan fatwa ulama dalam islamqa.com.

Bulu pada tangan dan kaki termasuk dalam bulu yang tidak dinyatakan hukumnya dalam syariat. Mengikut kaedah :
ãÇ ÓßÊ Úäå ÇáÔÑÚ Ýåæ ÚÝæ
Ertinya : Apa yang didiamkan oleh syarak, maka ia dimaafkan.
Oleh itu ia tidak termasuk dalam jenis2 bulu yang diperintah mengekalkannya,.

Atas dasar ini para fuqaha’ berselisih pandangan. Sebahagian mengharamkannya kerana mencukur bulu roma tangan dan kaki menyebabkan pengubahan ciptaan Allah. Ini dilarang dalam al-Qur’an :

Maksudnya "Dan Demi sesungguhnya, Aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan Demi Sesungguhnya Aku akan memperdayakan mereka Dengan angan-angan kosong, dan Demi Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan Aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah". dan (ingatlah) sesiapa Yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin Yang ditaati selain dari Allah, maka Sesungguhnya rugilah ia Dengan kerugian Yang terang nyata. [al-Nisa’ : 119].

Setengah ulama lain, mengharuskan cukur bulu roma tangan dan kaki dan juga harus mengekalkannya kerana ia termasuk dalam perkara yang tidak dinyatakan hukumnya oleh syarak. Sabda Nabi s.a.w ;
Maskudnya : “Halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabNya dan Haram ialah apa yang diharamkan dalam ktabNya. Apa yang didiamkan tentangnya maka ia dimaafkan”. [al-Tirmizi 1726, dihukumkan hasan oleh al-Albani]

Pandangan kedua ini dipilih oleh Ahli Majlis Tetap Fatwa Arab Saudi dan Sheikh Uthaimin.
Lihat : [Fatawa alMar’ah al-Muslimah 3/879 dan Majmuk Fatawa Ibn Uthaimin 11/64].

Oleh itu, jika suaminya menyuruh supaya dicukur bulu roma tangan dan kaki, ia wajib melakukannya kecuali sekiranya ia memudaratkannya atau suaminya telah berpuas hati dengan sebab-sebab tidak mahu cukur yang dinyatakan oleh isterinya.

http://islamqa.com/ar/ref/14380

iii) Membuat pembedahan membuang lemak

Harus melakukan pembedahan membuang lemak jika ada keperluan, hajat dan darurat. Sepertimana seseorang itu terlalu gemuk dan memudaratkan.
Namun jika hanya semata-mata untuk kelihatan cantik sahaja dan lemak itu tidak memudaratkan maka ia tidak harus. Adalah lebih baik kita mencari alternative semulajadi untuk mengurangkan lemak seperti bersenam dan sebagainya. Ini kerana dibimbangi termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Taala.

http://islamqa.com/ar/ref/121731

iv) Mewarnakan rambut dengan bahan yang bukan inai (pewarna yang ada di pasaran) dan sebagainya.
Ada riwayat daripada Nabi s.a.w. bahawa dilarang mewarnakan rambut dengan warna hitam.
Manakala warna lain, maka tiada riwayat larangan mewarnakannya.
Dalam isu ini, Sheikh Uthaimin r.h pernah ditanya tentang hukum wanita mewarnakan rambutnya dengan warna selain daripada hitam. Jawab Sheikh : “Asal hukum ialah harus melainkan ia sampai ke tahap tashabbuh (menyerupai) dengan orang-orang kafir, jahat dan fasiq. Maka jika da unsur menyerupai, ia adalah haram”. [Majmuk Fatawa al-Sheikh Ibn Uthaimin 11/120]
Di antara perkara yang perlu diingatkan ialah dalam perhiasan kita tidak boleh meniru gaya orang-orang kafir dan fasik. Sabda Nabi s.a.w. : “Barangsiapa yang meniru sesuatu kaum maka ia tergolong dari kalangan mereka” [Direkodkan Abu Daud 4031 dan ditashihkan oleh al-Albani].
Oleh itu, pada pandangan kami, suasana hari ini menunjukkan mewarnakan rambut adalah budaya orang-orang kafir dan fasik. Menjadi kewajipan kepada kita tidak mengikut budaya seperti itu,
Wallahualam