SJ-13-0368 : buku2 mengubati sihir..

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0368 : buku2 mengubati sihir..

assalamua'laikum...maaf ahli panel menganggu lagi..boleh ahli panel beri contoh buku2 karya
Dr Sa'id alQahthani, Dr Wahid Abdul Salam Bali tentang mengubati sihir

SJ-13-0368 : buku2 mengubati sihir..

:wassalam

al-Jawab:

1. Dr Sa'iid bin Ali bin Wahf al-Qahthani, al-Zikir wal alDo'a wa al-'ilaaj bi alRuqaa min al-Kitab wa al-Sunnah, terbitan Dar al-Imam Malik, Lubnan edisi 2005. terjemahan oleh Yayasan Nur Muhammad, tanpa tarikh dan tanpa tempat terbitan berjodol: Pemusnah Sihir: Pengubatan dan Kumpulan Do'a)

2. Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, KSA, al-Syorim al-Battar fii atTasyaddi lil saharah al-Asyrar (Senjata tajam utk Menangkis sihir dan Black magic).
Terjemahan Malaysia, jodol: Sihir dan Cara Rawatannya menurut AQ & asSunnah, Jasmin KL edisi 2004

3. Dr Omar Sulaiman al-Asyqor, Jordania, 'Aalam alSihr wa sSyu'udzoh' (Dunia Sihir dan Magik), Dar anNafais, Jordan edisi 2004. Terjemahan Indonesia, Pustaka Nabawi Yogya 2001 yg menggunakan edisi Kuwait. cetakan pertama 1989, berjodol Dunia perdukunan: Totalitas Penyembuhan Islami

sekian