SJ-13-0468 : Hukum Sebenar Menggantung Foto

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0468 : Hukum Sebenar Menggantung Foto

Salam,

Saya ingin tahu apakah hukum sebenar menggantung foto di dalam rumah. Foto yg saya maksudkan di sini adalah foto2 keluarga seperti gambar2 suami-isteri, anak2 dsb.

T kasih.

SJ-13-0468 : Hukum Sebenar Menggantung Foto

ÈÓã Çááå¡ æ ÇáÍãÏ ááå¡ æ ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡ æÈÚÏ:

Dalam masalah ini kami berpegang dengan pendapat As-Syaikh Dr Yusof Al-Qaradhawi yang mengatakan bahawa hukum bergambar dan mengambil gambar itu adalah harus walaupun disana terdapat sebahagian ulama yang mengharamkan perbuatan tersebut.

Ringkasnya sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Al-Halal wa al-haram fil Islam , gambar-gambar fotografi yang bukan gambar-gambar yang dilarang oleh syarak hukumnya adalah dibolehkan (mubah).Manakala gambar-gambar seperti gambar Al-Masih (Isa as) , gambar orang kafir , penyembah berhala, Objek-objek patung berhala , simbul-simbul agama lain , gambar-gambar individu yang mendedahkan aurat dan sebagainya adalah diharamkan.

WA

Ruj :

Al-Halal wa al-haram fi al-Islam , As-Syaikh Dr Yusof Al-Qaradhawi.

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com