SJ-13-0550 : fatihah kepada simati?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-13-0550 : fatihah kepada simati?

apakah hukum bacaan fatihah kepada simati? adakah dikira sebagai bidaah?
jika terdapat dalam hadith boleh kemukakan hadith tersebut?
terimakasih..