SJ-1679: Percutian cruise

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1679: Percutian cruise

Saya inginkan penjelasan apakah hukumnya jika saya menjalani percutian diatas cruise yg belayar di lautan, sedangkan saya telah sedia tahu di atas cruise tu banyak benda benda mungkar seperti berjudi dan Arak. Adakah saya dikira bersyubahat dan diharapkan penjelasan sewajarnya
Terima Kasih

Re: SJ-1679: Percutian cruise

Jawab:
Ikutilah Petua Nabi saw:
"Tinggallah apa yg meragukan kamu dan ambillah apa yg tidak meragukan." (Muttafaq 'alayh)
"Barangsiapa yg khuatir hal-hal yg meragukan, sungguh telah menjaga kelurusan agamanya dan kehormatan diri." HR Termidzi
Berkata pula Imam Jalaluddin asSyuyuti (Asybah wan Nazair/79) " Jika bercampur halal dan haram, maka dimenangkan yg haram."
Kita menjawab:
Percutian itu luas, maka pilihlah mana-mana pakej percutian yg paling mendatangkan kerihatan, keselamatan baik agama dan kehormatan. Allahu a'alam