SJ-1690: Adakah batal Wudhu'?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1690: Adakah batal Wudhu'?

Satu kemusykilan.
Senior saya pernah berkata bhw seseorang itu, jika hendak Takbiratul Ihram maka tidak boleh lebih tiga kali, sekiranya lebih maka hendaklah wudhu' semula (adakah ini bermaksud wudhu'nya batal?)

Re: SJ-1690: Adakah batal Wudhu'?

Jawab:

Pendapat senior anda itu tertolak. Kata-kata seseorang yg tidak berlandaskan nas dan dalil adalah tertolak. Takbir yg sunnah dan mencontohi solatun Nabi saw ialah hanya sekali sahaja. Berkali-kali dalam bertakbir adalah perbuatan bid'ah (yg diada-adakan).
Jika ada si fulan yg bertakbir berkali-kali juga tidak membatalkan wudhu' kerana wudhu' batal disebabkan hadas. Allahu 'alam